BORRNING & INSTALLATION – FÖR VATTEN & VÄRME

sdfsdf sdfsdf

LÄNKAR

 

Samarbetsföretag


Östervåla VVS
Tel: 0292-71160
www.ostervalavvs.se

Gräsbo Rör
Tel: 0292 23090
www.grasboror.se

T-S Rör
Tel: 070-6402164

Harboms Rör
Tel: 070-3260520

Söderby Rör
Tel: 070-5412246
www.soderbyror.se

 

Branschrelaterat


System Avanti: www.avantisystem.se

Vår kompetens är vattenförsörjning med grundvatten ur borrad brunn. Det är också bergvärme med värmepump, för energibesparande uppvärmning. Våra brunnar borgar för kvalitet och kunnande, med erfarenhet sedan 1970-talet. Under 1990-talet blev våra brunnar de första typgodkända.


FAB, Föreningen för Avancerad Borrning: www.fab.w.se

Ursprunget till FAB finns hos Kommittén för avancerad borrning i jord och berg, som bildades 1984. FAB:s medlemsskara utgörs idag av företag och institutioner verksamma inom, i stort sett, alla slag av borrning i jord och berg - här återfinns såväl större maskintillverkare och entreprenörföretag som borrningsföretag, konsultföretag, gruvföretag och högskolor.


Grundfos: www.grundfos.com

Grundfoskoncernen är välkänd över hela världen för sina kvalitetspumpar och pumpsystem. Grundfos pumpar levererar friskt vatten till torra ökenområden, cirkulerar varmvatten i hem och på kontor i kallare klimat. De transporterar vatten och andra vätskor inom industrin för bevattning, övervakar grundvatten under soptippar samt under industriella deponiplatser.


SGU, Sveriges geologiska undersökning: www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.Kabelanvisning: www.kabelanvisning.com

Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.


 

KONTAKTA OSS!

För- och efternamn:

E-postadress:

Meddelande: